Najčastejšie otázky

Aby sa umožnilo monitorovanie na diaľku zo strany SBM, je potrebné, aby váš koncový používateľ zaregistroval príslušný (W)LAN adaptér inštalácie v Daikin Cloud cez aplikáciu Daikin Residential Controller. Okrem toho, aby ste mali k dispozícii monitorovanie na diaľku, musí vám koncový používateľ ako inštalatérovi udeliť súhlas s prístupom k obsahu (a musíte zakúpiť príslušný e-balík)
V prípade, že koncový používateľ v aplikácii adaptér vymaže alebo adaptér bol začlenený inokedy (odstránený + pridaný znova), prepojenie s monitorovaním na diaľku na SBM je zrušené tak, že už nebude možné adaptér zobraziť.
Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Daikin s podrobnosťami o adaptéri, aby ste túto situáciu vyriešili a obnovili monitorovanie na diaľku.